Zdravotní pojištění cizinců a co jím získáte?

Zdravotní pojištění cizinců má opravdu velice moc výhod pro každého cizince u nás. Hlavní výhody pojištění cizinců je široký rozsah zdravotnické péče, vysoké limity pojistného plnění, možnost pojistit dítě hned po narození, pojištěna je nejen nutná a neodkladná zdravotní péče, ale i následná a plánovaná zdravotní péče a další výhody. Zdravotní pojištění cizinců se prostě vyplatí.

Zdravotní pojištění cizinců

splňuje všechny náležitosti zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Naše společnsot Bulldog Finance Vám zdravotní pojištění cizinců nabízí velice výhodně. Toto pojištění cizinců si můžete uzavřít na pobočkách naší společnosti v Pelhřimově nebo v Humpolci.

Co zdravotní pojištění cizinců vlastně obsahuje?

Zdravotní pojištění cizinců je pro všechny a například je pro děti do 15 let, kterým zaručuje preventivní, kontrolní prohlídky a očkování v takovém rozsahu, který je standardně poskytován na území naší vlasti pojištěncům veřejného zdravotního pojištění v České Republice. Pojištění cizinců se rozhodně vyplatí.