Advokátní kancelář a právnické služby

JUDr. Karel Zach poskytuje právní poradenství především na právo občanské, právo obchodní a právo trestní. Při trestním právu jsou nabízeny veškeré služby s obhajobou při trestním řízení. V občansko právním sporu poskytujeme služby zaměřené na majetkové vztahy, převody nemovitostí, ochranu osobnosti, věcné práva a smluvní agendy a na právo rodinné a právo pracovní.

Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach

Advokátní a právnické služby, které nabízí Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach jsou zaměřeny předevší na právo občanské, obchodní a trestní. Při trestním právu jsou nabízeny veškeré služby s obhajobou při trestním řízení. Při občanském právu jsou poskytovány služby zaměřené na majetkové vztahy, převody nemovitostí, ochranu osobnosti, věcné práva a smluvní agendy a na právo rodinné a právo pracovní.

Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach

Potřebujete právního poradce, advokáta nebo advokátní kancelář? Obraťte se na naší Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach. Nabízíme veškeré služby spojené s právními úkony, kterými jsou zastupování při soudním řízení v oblasti trestního práva, obchodního práva a občanského práva. Pro naši klientelu využíváme služeb odborníků i z jiných oborů, kterými jsou auditoři, účetní a daňoví poradci, tlumočníci a překladatelé, soudní znalci a další.