profiteam3

Systematické osvojování dovedností v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Za účelem osobnostního rozvoje našich zaměstnanců se Valerie Toys s.r.o. na období od 2019 do 2021 zapojila do projektu Systematické osvojování dovedností zaměstnanců v rámci programu Operační program Zaměstnanost.

Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012936 je spolufinancován Evropskou unií a Evropským sociálním fondem. Cílem projektu je zvýšení klíčových kompetencí zaměstnanců v rámci jejich osobnostního rozvoje a volně navazuje na vzdělávací aktivity v předešlém projektu Cílené vzdělávání - zvýšení kvalifikace zaměstnanců.

Projekt je zaměřen zejména na interpersonální dovednosti zaměstnanců, které pomáhají v jednání a komunikaci s ostatními členy týmů s cílem dosáhnout společně určených cílů. Získaná finanční podpora umožní našim zaměstnancům absolvovat školení zaměřená na zvýšení úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím kurzů měkkých dovedností z oblasti osobního rozvoje zaměstnanců.

Finance na projekt, nám všem umožní realizovat své profesní cíle a přispějí ke stabilitě služeb poskytovaných našim zákazníkům.

Očekávaných výstupem je 21 podpořených pracovníků.

eu